Потужність к.з на шинах 10 кВ РТП, МВА 45 МВт

Довжина ділянки 0,5 км

ТП (місце розміщення населеного пункту) 5

Відхилення напруги на шинах 10 кВ РТП,% 2/-2%

Потужність к.з на шинах 10 кВ РТП, МВА 45 МВт

Тип опор Д

Район повітру та ожеледі 1/2

3.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
БАТІ – КР .000 АІФ 018 ПЗ
Розроб.
Савіцький В.
Перевір.
Бунько В.Я.
Реценз.
Н. Контр.
Карась В.І.
Затверд.
Розрахунок потужності споживачів електроенергії заданого об’єкту проектування
Літ.
Аркушів
БАТІ гр.Е-42 Б
Розрахунок потужності споживачів електроенергії заданого об’єкту проектування

3.1. Визначення електричних навантажень на вводах споживачів електричної енергії

На основі визначених споживачів електричної енергії обчислюють розрахункові навантаження на їх вводах.

Розрахункові навантаження на вводах виробничих, громадських та комунальних споживачів визначають згідно Потужність к.з на шинах 10 кВ РТП, МВА 45 МВт з [1] (розділ 3), де наведено установлену потужність струмоприймачів, розрахункове навантаження на вводі в денний (РД) і вечірній (РВ) максимуми, та потужність найбільшого двигуна (більше 10 кВт). Розрахункові навантаження на вводах до споживачів, які мають тільки електроосвітлення і не більше трьох силових електроприймачів, приблизно можуть дорівнювати сумі встановлених потужностей електроприймачів.

Розрахункові навантаження на вводі в сільський житловий будинок визначають по номограмі , виходячи із існуючого споживання електроенергії з врахуванням динаміки зростання до розрахункового року. При цьому потрібно враховувати, що вихідні дані про наявне електроспоживання, як правило, беруть за попередній рік, а введення об'єкта в експлуатацію відбудеться не раніше, ніж Потужність к.з на шинах 10 кВ РТП, МВА 45 МВт через рік після складання проекту. Тому розрахунковий рік визначається добавкою двох років до розрахункового періоду.

Наприклад, при розрахунковому п'ятирічному періоді розрахунковим буде 7-й рік, при десятирічному – 12-й рік.

Оскільки для окремих споживачів потрібно знати розрахункове денне РД і вечірнє РВнавантаження, а по номограмі визначається тільки одне навантаження Р, для житлових будинків вводиться коефіцієнт участі К, який для денного максимуму КД= 0,3...0,4; для будинків з електроплитами КД= 0,6;

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
БАТІ – КР .000 АІФ 018 ПЗ
у вечірньому максимумі побутове навантаження враховується з коефіцієнтом КВ= 1,0. Тоді:

РД = КД·Р=0,4·3,7=1,48 кВт.

РВ = КВ·Р=1,0·3,7=3,7 кВт.

Знайдені навантаження на вводах споживачів електричної енергії записують Потужність к.з на шинах 10 кВ РТП, МВА 45 МВт у таблицю 3.1.

Таблиця 3.1 Розрахункові навантаження на вводах споживачів електроенергії.

№ п. п. Назва споживача Кількість, шт. Розрахункове навантаження, кВт
Денне, РД Вечірнє, РВ
1 Корівник на 380 гол. 1 45 45
2 Свинарник на 1100 гол. 1 2 6
3 Зерносховище на 600 т. -- -- --
4 Овоче-картопле-сховище на 600 т. 1 5 2
5 Гараж на тракт. 10шт. 1 15 5
6 Гараж на автом.10 шт. 1 20 10
7 Склад кормів з подрібн. ДКУ-1 1 15 1
8 Школа на 130 учнів 1 11 4
9 Адмінбудинок на 15-25 роб.міс. 1 15 8
10 Магазин (кіл.роб.місць) 2 1 4 4
11 Лазня 1 шт. 1 3 3
12 Житлові будинки 90 1,48 3,7

3.2. Розрахунок сумарної потужності заданого об’єкту проектування.При розрахунку сумарної потужності, споживачів розділяють на групи (окремо для денного та вечірнього максимумів). У групи включають споживачів одного характеру, потужність яких не відрізняється більше Потужність к.з на шинах 10 кВ РТП, МВА 45 МВт, ніж в чотири рази.

В окремих групах потужності підсумовують за допомогою коефіцієнта одночасності

; ,

Потужність денного максимуму.

Група № 1

Адмінбудинок, 45 житлових будинків

Рд(1) =0,27·45·1,48=18,6 кВт.

кВт

Група № 2

Школа, магазин, лазня, 45 житлових будинків

Рд(2) =0,27·45·1,48=18,6 кВт.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
БАТІ – КР .000 АІФ 018 ПЗ
Група № 3

Корівник,свинарник, овоче-картопле сховище, гараж для тракторів, гараж для автомобілів, склад кормів з подрібнювачем.

Ргр3=Рб +∆Р(Рм) =45+1,2+3+9+12,5+9=79,7 кВт.

Потужність вечірнього максимуму

Група № 1

Адмінбудинок, 45 житлових будинків

Потужність денного максимуму.

Група № 1

Адмінбудинок, 45 житлових будинків

Рд(1) =0,27·45·1,48=18,6 кВт.

кВт

Група № 2

Школа, магазин, лазня, 45 житлових будинків

Рд(2) =0,27·45·1,48=18,6 кВт.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
БАТІ – КР .000 АІФ 018 ПЗ
Група № 3

Корівник,свинарник, овоче-картопле сховище, гараж для тракторів, гараж для Потужність к.з на шинах 10 кВ РТП, МВА 45 МВт автомобілів, склад кормів з подрібнювачем.

Ргр3=Рб +∆Р(Рм) =45+1,2+3+9+12,5+9=79,7 кВт.

Потужність вечірнього максимуму

Група № 1

Адмінбудинок, 45 житлових будинків

Рд(1) =0,27·45·3,7=46,6 кВт.

46,6+4,8=51,4 кВт

Група № 2

Школа, магазин, лазня, 45 житлових будинків

Рд(2) =0,27·45·1,48=46,6 кВт.

Група № 3

Корівник,свинарник, оводе-картопле сховище, гараж для тракторів, гараж для автомобілів, склад кормів з подрібнювачем.

Ргр3=Рб +∆Р(Рм) =45+3,6+1,2+3+6+0,6=59,4 кВт.

Потужність груп підсумовують за допомогою добавок :

Р = РБ + ΔР(РМ),

де РБ– більша потужність;

ΔР(РМ) – добавка від меншої потужності.

У вечірнє навантаження потрібно включити навантаження вуличного та зовнішнього освітлення.

Освітлення вулиць з житловими будинками визначається по формулі:

PВ.О.=РВ.Н. ·LВ ·10-3 ,

де РВ.Н. – норма вуличного освітлення ( додаток 5), Вт/м;

LВ– довжина вулиць, м.

PВ Потужність к.з на шинах 10 кВ РТП, МВА 45 МВт.О1.=5.5·480·10-3=2.6 кВт

PВ.О.2=5.5·594·10-3=3.2 кВт

PВ.О.3=5.5·600·10-3=3.3 кВт

Навантаження зовнішнього освітлення PЗ.О. (територій ферм, господарчих дворів і т.д.) обчислюють з розрахунку 250 Вт на одне приміщення і 3 Вт на один метр довжини периметра території.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
БАТІ – КР .000 АІФ 018 ПЗ
РЗ.О.= (250 NПР +3 LП) ·10-3 ,

де NПР – кількість приміщень, шт;

LП – довжина периметра території, м.

РЗ.О.= (250·6+3·8.8 ) ·10-3=1.76кВт

Навантаження вуличного та зовнішнього освітлення підсумовують з коефіцієнтом одночасності КО = 1 і включають у вечірній максимум з коефіцієнтом участі, який дорівнює одиниці.

Таблиця 3.2 Потужність групи

Номер групи Рд, кВт Рв, кВт
1 2 3 25.2 29.3 79.7 51.4 53.2 59.4
Рзаг., кВт 134.2 164


documentatgeysf.html
documentatgfgcn.html
documentatgfnmv.html
documentatgfuxd.html
documentatggchl.html
Документ Потужність к.з на шинах 10 кВ РТП, МВА 45 МВт