ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК......... 12

4. Оформлення списку використаних джерел інформації 20

5. План анотаціі, яку пише керівник роботи............................ 22

6. ОФОРМЛЕННЯ ПЛАКАТІВ........................................................................ 23

7. ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030601 – МЕНЕДЖМЕНТ 24

Додатки:

Титульний аркуш......................................................................................... 26

завдання на роботу.................................................................................... 27

КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА..................... 29

Відгук керівника.......................................................................................... 30

рецензія............................................................................................................. 31

замовлення теми........................................................................................ 32

зразок акту впровадження.................................................................... 33

РАмка для плакату вертикальна........................................................ 34

рамка для плакату горизонтальна................................................... 35


1. ОБСЯГИ та структура ВИПУСКНИХ ДИПЛОМних РОБІТ

1.1. Загальні вимоги до дипломної роботи

Дипломна робота повинна відповідати таким вимогам:

– містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження;

– результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об'єкта діяльності;

– вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдоско­налення різних аспектів професійної діяльності відповідно до ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК......... 12 предмета дослідження;

– бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота виконується на матеріалах реальних об'єктів - підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність.

Тема дипломної роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку менеджменту у певній сфері діяльності.

У назві теми зазначається об’єкт (підприємство/організація), за матеріалами якого виконувалася робота. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення.


documentatgjfqv.html
documentatgjnbd.html
documentatgjull.html
documentatgkbvt.html
documentatgkjgb.html
Документ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК......... 12